7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Başladı


7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Başladı

Üniversitemiz ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın ortaklaşa düzenlediği 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, 15 Ekim 2014 Çarşamba günü, saat 09.00’da Rektörlük Konferans Salonunda; Sempozyum Eş Başkanı Prof. Dr. Halil Erkaya, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ertuğrul Candaş, Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Tapu Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü ve Çorum Valisi Ahmet Kara’nın yapmış oldukları açılış konuşmaları ile başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında şehrimizin ve Üniversitemizin kısa bir tanıtım filmi ile başlayan etkinlik, Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ömer Can Satır öncülüğünde, müzik öğretmenleri; solist  Nihat Vardar, üflemeli çalgıda Yrd. Doç. Dr. Ömer Can Satır, gitarda Erman Toptaş ve kanunda Emrah Ayrancı’nın Çorum türkülerinden oluşan müzik dinletisi ve sonrasında açılış konuşmaları ile devam etti.

Sempozyumun ilk olarak açılış konuşmasını yapan Sempozyum Eş Başkanı Prof. Dr. Halil Erkaya, “7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu’na hoş geldiniz. Hepinizi Sempozyum Yürütme Kurulu ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu adına sevgi saygıyla selamlıyorum” diyerek konuşmasına başladı.  

Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumları, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası adına  Odanın Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonlarından Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu ile üniversitelerimizde harita geomatik, jeodezi ve fotoğrametri mühendisliği öğretimi yapılan bölümlerden biri ile ortaklaşa düzenlenmekte olduğunu belirten Prof. Dr. Halil Erkaya, 7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu’nun ise  lisans düzeyinde harita geomatik, jeodezi ve fotoğrametri mühendisliği öğretimi yapılmayan bir üniversitemizde ortaklaşa olarak ilk defa düzenlendiğini açıkladı.

“Farklı uygulamaların paylaşılması ve sonuçların tartışılmasında bilimsel etkinliklerin önemli bir yeri vardır” diyerek “Bu sempozyumlar mühendislik ölçmeleri alanında ülkemizde yapılan uygulamaların ve deneyimlerin paylaşıldığı, uygulayıcıların karşılaştıkları sorunları ortaya koyduğu, üniversiteler ve uygulayıcı kurumların iletişimini artıran bir platform olma özelliğini sürdürmektedir” şeklinde sözlerine devam eden Prof. Dr. Erkaya, “Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri değerlendirilmiş ve bunun sonucunda 44 sözlü sunum ve  53 kısa süreli sunum olmak üzere toplam 97 bildiri gelmiştir. Sempozyuma gönderilen bildiriler 3 günde  ve 11 oturumda sunulacaktır” diyerek sempozyumda emeği geçenlere teşekkür etti ve sempozyumun başarılı geçmesi dileğiyle konuşmasını sonlandırdı.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ertuğrul Candaş da “Mesleğimizin çok önemli bir alanı olan mühendislik ölçmeleri konusunda ülkemizde yapılan uygulamaları ve deneyimleri paylaşmak, uygulayıcıların karşılaştıkları sorunları ortaya koymak, üniversite ve uygulayıcı kurumların işbirliğini artırmak temel amacıyla düzenlenen Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu iki yılda bir farklı üniversitede yapılmaktadır. Bu etkinlik için bu yıl bildiğiniz üzere Hitit Üniversitesi tercih edilmiştir. Bu etkinlikte bizlere ev sahipliği yapan sayın rektörümüze ve üniversite kadrosuna özellikle ve ayrıca teşekkür ediyor ve şükranlarımı sunuyorum” diyerek Üniversitemizin ülkemize önemli kazanımlar sağlayacak bir üniversite görünümünde olduğunu, Üniversitemizin bilimsel çalışmalarının yanı sıra yetiştirdiği ve yetiştireceği nitelikli öğrenciler ve akademisyenler ile geleceğimizin biçimlenmesinde büyük pay sahibi olacağını açıkladı.

“Bir gün gelecek ve Hitit Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü üniversiteleri arasında gösterilecektir. Hitit Üniversitesi’nin ülkenin geleceğinde söz sahibi olacağına yürekten inanıyoruz ve şimdiden söylüyoruz bunu. Çünkü; biz biliyoruz ki bu üniversitenin başında Odamızın çok iyi tanıdığı, çok iyi bildiği, Oda çalışmalarımızda çok aktif yer alan değerli hocam, meslektaşım ve arkadaşım Sayın Prof. Dr. Reha Metin Alkan vardır. Kendilerine ve kadrosuna inancımız tamdır” şeklinde konuşmasını sürdüren Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ertuğrul Candaş, üniversitelerin bilimsel düşünceye ve araştırmalara ağırlık veren, özgün yayınlar üreten, bilim dünyasına katkıda bulunan, bilim insanı ve aydın kuşaklar yetiştiren, yalnızca öğretimle yetinmeyip bireyin önüne yeni ufuklar açan evrensel kurumlar olduğuna dikkat çekerek Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın da kuruluş yılı olan 1954 yılından günümüze daima aklın ve bilimin ışığında yürümeyi ilke edinen, bilim ve teknoloji ile mühendisliği insanlık adına ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde toplum yararı yönünde kullanmayı görev olarak gören köklü bir kurum olduğunu ifade etti.

“Meslek alanımızın en önemli konularından biri olan mühendislik ölçmeleri konusu ülkemizde başta inşaat ve madencilik endüstrisi ile ilgili alanlar olmak üzere çeşitli disiplinlerdeki mühendislik projelerinin planlama, projelendirme, uygulama ve uygulama sonrası aşamalarında gereksinim duyulan topoğrafik ölçme ve işlemlerin çok daha ötesinde çok daha karmaşık ve geniş kapsamlıdır. İşte tam da bu nedenle biz Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumunu çok önemsiyoruz ve bildiğiniz üzere 7. sini gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuşmasını sürdüren Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı  Ertuğrul Candaş, sempozyum sonucunda çıkan tüm kolaylar mesleğimize ve ülkemize çok yararlı olacağı temennisi ve etkinliğin başarılı geçmesi dilekleri ile konuşmasını tamamladı.

Katılımcıları selamlayarak “7. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz, böylesine önemli bir toplantıda sizlere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve kıvancını yaşıyoruz” diyerek konuşmasına başlayan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük aşamamda yanımda olan, birlikte çalıştığımız, hayatıma gerçekten bir şekilde eli değmiş insanları burada görmek benim için ayrı bir mutluluk vesilesidir” dedi.

2003 yılından bu yana gerek meslek grubumuz, gerekse de diğer ilgili disiplinler tarafından yakından ve ilgiyle takip edilerek, bu alanda düzenlenmiş bir ilk etkinlik olma özelliğinin yanı sıra, konuların sadece bilim adamları tarafından değil, bir fiil uygulayıcılar tarafından da tartışılarak, tecrübelerin paylaşılmasına vesile olan ve her iki yılda bir Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğin her biri bir öncekinden mutlaka en az bir kaç bakımdan daha iyi olan bir etkinlik haline geldiğini açıklayarak “Sürekli gelişme modeline gerçekten inanıyoruz ve bunu sempozyumumuzda gerçekleştirdik” diyen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan konuşmasına, sektörün önemli projelerine ilişkin rakamsal değerler eşliğinde açıklamalarda bulunarak devam etti.

“Sektör olarak çok büyük bir maddi güce/desteğe sahip değiliz” diyerek 2022 yılında öngörülen 7 milyar tane GPS (Global Positioning System; Küresel Konumlama Sistemi) alıcısı olacağı ve sektörün 250 milyar Amerikan Doları gibi büyük bir bütçeye ulaşacağına dikkat çeken Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, “Biz bunun neresindeyiz? Ne kadarını paylaşabiliyoruz? Ya da ne kadar böyle bir hedefimiz var? gerçekten bunları çok ciddi şekilde düşünmemiz gerekiyor” şeklinde konuşmasına devam ederek “Dünyayı iyi yorumlamalı, dünyayı iyi görmeli,  fırsatları iyi değerlendirmeliyiz” dedi.

Üniversitelerin öğrenci yetiştirme noktasından projeciliğe, öğrenci yetiştirme noktasından özel sektörle, kamuyla çok daha yakın işbirliğine geçmesi gerektiğine dikkat çekerek “Gerçekten inanarak büyük hedefler koymalıyız” diyen Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, sempozyuma katkı sağlayanlara teşekkür ederek güzel bir etkinlik olması dileğiyle konuşmasını sonlandırdı.

 Tüm katılımcıları selamlayarak sözlerine başlayan Tapu Kadastro Genel Müdürü Davut Güney de “Burada olmak zorunda olduğumu hissettiğim üç durum var: Bir harita mühendisiyim. İki Tapu Kadastro Genel Müdürüyüm. Üç Çorumluyum” diyerek sözlerine “Ayrıca Ülkemizde güzel hizmetler yapan Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan benim özellikle çok sevdiğim bir kardeşim olduğu için de etkinliğe katılmak gerekiyordu” şeklinde devam etti.

Sempozyumun ilimizde yapılması ve Üniversitemizin bu sempozyumu Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile birlikte düzenliyor olmasından dolayı ayrıca mutlu olduğunu ifade eden Tapu Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, sempozyumun hem üniversitemize, hem meslek camialarımıza, hem de ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

 “Bugün bu yapılan sempozyumun, şehrimize, üniversitemize, akademi dünyamıza ve bilim camiamıza hayırlı olmasını Allahtan temenni ediyorum. Sempozyumun başarılı geçmesini diliyorum” ifadeleri ile sözlerine başlayan Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 2011 yılından bu güne Üniversitemizi kampüs anlamında, yapısal hizmetler anlamında, hem de bilimsel anlamda yakından bildiğini ve Üniversitemizin bugün geldiği noktayı çok önemsediğini dile getirerek “Sizlerin huzurunda başta Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan hocamız olmak üzere Üniversitemizde görev yapan bütün hocalarımıza teşekkürlerimizi, tebriklerimizi Çorumlular adına ifade etmek istiyorum” dedi.

”Rakamlar yalan söylemez ama yalancılar rakam uydururlar” ve “Ölçmezseniz yönetemezsiniz” sözlerinden hareketle bu iki temel prensibi hiç aklından çıkarmadan kendine ona göre bir yol haritası çizdiğini açıklayan Başkan Külcü, sempozyumumuzun başarılı geçmesini temenni ederek sempozyumun Üniversitemize,  şehrimize,  Ülkemize ve bütün mühendislik camiasına faydalar getirmesini diledi.

“Hepinize hoş geldiniz diyor, sevgiyle saygıyla muhabbetle selamlıyorum” ifadeleri ile sözlerine başlayan Çorum Valisi Ahmet Kara da sempozyumda mühendislik ölçmelerinde planlama, projelendirme, uygulama ve uygulama sonrası aşamalarda bu ölçmelerin nasıl kullanıldığı tartışılarak sektörün geçmişi, geleceği, bugünkü sorunları ele alınarak görüş ve önerilerde bulunulacağını ve sempozyumdan çıkacak sonucunda uygulamada mühendislerimize, araştırmacılarımıza ve mühendislik eğitimi gören öğrencilerimize rehberlik edeceğini belirtti.

Bu açıdan sempozyumun çok çok önemli olduğunu ve ilimizde yapılmasından da mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Kara, mühendisliğin her dalında ölçmelerin kullanıldığını ve bu ölçmelerin sağlıklı ve doğru olması gerektiğine dikkat çekerek “Ölçmelerin doğru olması için de mühendislik eğitiminin, mühendislik bilgilerinin eğitim gören öğrencilerimize çok sağlıklı, çok iyi verilmesi gerekir” dedi. Özellikle öğrencilerimizin evrensel ilkeleri kavramaları, bunun yanında yerel kültürü de ihmal etmeden benimsemeleri ve öğrenmeleri gerektiğini belirten Vali Kara, sempozyumun başarılı geçmesi dilekleri ile konuşmasını tamamladı.

Açılış konuşmaları sonrasında; Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’ye, Çorum Gaz Genel Müdürü Kasım Kahraman’a, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal’a, AnkaGeo firması adına Hüseyin Kurşun’a, Başarsoft firması adına Levent Atmaca’ya, Geomatics Group firması adına Mehmet Kocaman’a, GH Geometik firması adına da Hasan Balcan’a ve meslekte 60. yılını dolduran İlhan Bayrak’a Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Çorum Valisi Ahmet Kara tarafından sempozyumumuza maddi manevi desteklerinden dolayı teşekkür belgeleri takdim edildi.

15-17 Ekim 2014 tarihleri arasında, 11 farklı teknik oturumda; Deformasyon Ölçmeleri, Mühendislik Projelerinin Aplikasyonu, Hidrografik/Batimetrik Ölçmeler, Endüstriyel Ölçmeler, Madencilik Ölçmeleri, Yer Altı Mühendislik Ölçmeleri, Özel Amaçlı Ölçmeler, Kalite Kontrol Ölçmeleri, Mühendislik Ölçmelerinde Standardizasyon, Modern Ölçme Yöntemleri, Mimari Röleve Uygulamaları, Mühendislik Ölçmelerinde GNSS Uygulamaları, Navigasyon, Mühendislik Uygulamalarında CORS Kullanımı, Yersel Lazer Tarayıcılar ve Uygulamaları, LIDAR Uygulamaları, InSAR Uygulamaları, Mühendislik Ölçmelerinde CBS Uygulamaları, Kıyı Mühendisliği Uygulamaları, Mühendislik Ölçmelerinde Proje Yönetimi, Mühendislik Ölçmeleri Eğitimi, Kültürel Miras ve Mühendislik Ölçmeleri, Arkeolojik Çalışmalarda Ölçme Uygulamaları konu başlıklarında gerçekleştirilecek sempozyum web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
İlgili Fotoğraf Galerisi

 

7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Başladı   7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Başladı   7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Başladı
7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Başladı   7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Başladı   7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Başladı
7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Başladı   7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Başladı   7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Başladı
7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Başladı   7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Başladı   7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Başladı
7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Başladı   7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Başladı   7. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu Başladı

Sponsorlarımız