Kule ve Kaleler

Çorum Kalesi

corum kalesiŞehrin güneyinde, alçak bir tepe üzerinde, ovaya hâkim bir konumda kurulmuş olan kalenin kesin yapım tarihi bilinmemek -tedir. 17. yy. da Çorum’a gelen Evliya Çelebi kaleninSultan Kılıç Arslan tarafından inşa edilmiş bir Selçuklu yapısı olduğunu anlatır. Kale, kare planlıdır. Yapı malzemesi olarak düzgün kesme taş, moloz taş ve Roma-Bizans dönemlerine ait devşirme taşlar kullanılmıştır. Kale içinde küçük bir cami ile konutlar yer almaktadır.

İskilip Kalesi

iskilip kalesiİlçe merkezinde bulunan ve Osmanlı Dönemine tarihlenen kalenin üç yanı sarp kayalık olup, sadece kuzey-batıdan çıkış mümkündür. Kalenin inşa edildiği sarp kayalığın eteklerindeRoma Devrine ait kaya mezarları bulunmaktadır.

Osmancık Kandiber Kalesi

osmancik kandiber kalesiİlçe Merkezinde Kızılırmak’ın kuzey kenarındaki tabii kayalığın üzerine inşa edilmiştir. Selçuklu Döneminetarihlenen kale içinde ikinci bir kapı daha bulunmaktadır. Kale, İstanbul’dan Amasya’ya uzanan ticaret yolu üzerindedir. Kalenin güneyinde Roma Dönemi kaya mezarları yer almaktadır.

Çorum Saat Kulesi

Corum Saat KulesiŞehrin merkezinde ve minare stilinde yapılmıştır. Beşiktaş Muhafızı Çorumlu Yedi-Sekiz Hasan Paşatarafından 1894 yılında yaptırılmıştır. Sarı renkli kesme kum taşından yapılan kulede, sekizgen kaideden Türk üçgeni motifli bir papuçla gövdeye geçilmektedir. Üzeri kurşun kubbeyleörtülü olan kulenin dört bir tarafındasaat kadranı vardır. Şerefeye yuvarlak kemerli kapıdan 81 basamaklımerdivenle çıkılmaktadır.

Sponsorlarımız