TO 1-1      Technical Advances in the Field of Geomatics
                   Kamil EREN
                   [bildiri]

TO 1-2      Education and Labor Market in the Field of Geodesy in Germany
                   Otto HEUNECKE, Germany

                   [bildiri]

TO 1-3      Engineering Geodesy – Definition, Trends, Challenges
                   Heiner KUHLMAN, Germany

                   [bildiri]

TO 1-4      GIS for Engineering Surveying
                   Tahsin YOMRALIOĞLU

                   [bildiri]

TO 2-1      Some Recent Developments in Geodetic Metrology
                   Otto HEUNECKE, Germany

                   [bildiri]

TO 2-2      Kıyı Kenar Çizgilerinin Belirlenmesi ve Sahil Bilgi Sistemi Tasarımı
                   Turgut UZEL, Kamil EREN, Ahmet Yücel ÜRÜŞAN

                   [bildiri]

TO 2-3      Coğrafi Tabanlı Mühendislik Projelerinin Aşamaları ve Yönetimi
                   Şenol KUŞÇU

                   [bildiri]

TO 2-4      Uydularla Konum Belirleme Sistemleri (GNSS)’nin Hassas Tarımda Kullanımı ve Sağladığı Katkılar
                   Muzaffer KAHVECİ

                   [bildiri]

TO 2-5      CBS Eğitimi İçin Uzaktan Eğitim Destekli Bir Model Oluşturulması ve Pilot Uygulaması
                   Alper ÇABUK, Uğur AVDAN, Hakan UYGUÇGİL, Saye Nihan ÇABUK, Saffet ERDOĞAN,
                  İbrahim TİRYAKİOĞLU, Erkan KÖKSOY, Yıldız İRAVUL

                   [bildiri]

TO 3-1      Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde Hidrografik Harita Çalışmaları
                   Mehmet FAKIOĞLU

                   [bildiri]

TO 3-2      Otonom Hidrografik Ölçme Aracı ile Hidrografik Haritaların Üretilmesi
                  M. Zeki COŞKUN, Reha Metin ALKAN, Hakan AKYILDIZ, Bülent YAĞCI, Şinasi KAYA, Turan ERDEN, Serdar BİLGİ, Abdullah ARSLAN

                   [bildiri]

TO 3-3      Hidrografik Haritaların Doğruluğuna Etki Eden Faktörler ve Çözüm Önerileri
                   Halil ERKAYA, Erol YAVUZ, Murat ALTUNDAĞ, Nihat ERSOY

                   [bildiri]

TO 3-4      Hidrografik Ölçmelerde Çok Bimli İskandil Verilerinin Hata Analizi
                   Nedim Onur AYKUT

                   [bildiri]

TO 3-5      İyidere-Of Bölgesi Batimetrisinin Hazırlanması
                   Servet KARASU, Emre OTAY, Murat CAN, Ergun UZLU, Şaban Emre KARTAL, Yusuf CEYLAN

                   [bildiri]

TO 3-6      Akustik Doppler Cihazi Kullanilarak Batimetri Haritasinin Elde Edilmesi
                   Serdar GÖNCÜ, Uğur AVDAN, Zehra YİĞİT AVDAN, Enis HASANOĞLU

                   [bildiri]

TO 4-1      Baraj Emniyeti ve Deformasyon İzleme Çalışmaları Atatürk Barajı Örneği
                   Yunus KALKAN

                   [bildiri]

TO 4-2      Alibey Barajında Düşey Değişimlerin Hassas Geometrik Nivelman Yöntemiyle İzlenmesi (2007 – 2014 Yılları Arası)
                   Ramazan Gürsel HOŞBAŞ, Atınç PIRTI, Nihat ERSOY, Taylan ÖCALAN

                   [bildiri]

TO 4-3      Tek GPS Alıcısı ile Yüksek Frekanslı Yapısal Titreşimlerin Belirlenmesinde Yeni Bir Kinematik Yöntem
                    Mehmet Halis SAKA, Cemal Özer YİĞİT

                   [bildiri]

TO 4-4      Radar İnterferometri Tekniği Kıyı Yapılarındaki Deformasyonların İzlenmesi
                   Şenol Hakan KUTOĞLU, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Hüseyin KEMALDERE

                   [bildiri]

TO 4-5      Jeodezik Çalışmalarla İzmit Körfezi ve Yakın Çevresi Kabuk Deformasyonlarının Belirlenmesi
                   Mehmet BAK, Rahmi Nurhan ÇELİK

                   [bildiri]

TO 5-1      Kuzey Anadolu Fayı’nda Asismik Kayma Hareketinin Kripmetre ile İzlenmesi
                   Haluk ÖZENER, Bahadır AKTUĞ, Aslı DOĞRU, Semih ERGİNTAV, David MENCİN, Roger BİLHAM, Alkut AYTUN, Bülent TURGUT,
                   Onur YILMAZ, Kerem HALICIOĞLU

                   [bildiri]

TO 5-2      Multidisipliner Çalışmalarla Fay Aktivitelerinin Belirlenmesinde Sultandağı Fayı Örneği: İlk Sonuçlar
                   İbrahim TİRYAKİOĞLU, Tamer BAYBURA,  Çağlar ÖZKAYMAK, Ayla SANDIKÇIOĞLU, Saffet ERDOĞAN, İbrahim YILMAZ, Murat UYSAL,
                   Mustafa YILMAZ, Ahmet YILDIZ, Hasan SÖZBİLİR, Mehmet Ali DERELİ, Mustafa YALÇIN, Mehmet Ali UĞUR, 
                   Hüseyin Ali YALIM, Oğuz ERTUĞRUL

                   [bildiri]

TO 5-3      Gediz Grabeninin Doğu Kesimindeki Tektonik Hareketlerinin GPS ve PS-INSAR Yöntemleri Kullanılarak Belirlenmesi; İlk Sonuçlar
                   Fatih POYRAZ, Orhan TATAR, Kemal Özgür HASTAOĞLU, Önder GÜRSOY, Tarık TÜRK, Fikret KOÇBULUT, İbrahim TİRYAKİOĞLU,
                   M. DEMİREL, Hüseyin DUMAN, Ramazan Alper KUÇAK

                   [bildiri]

TO 5-4      Deprem Kaynaklı Toplam Elektron İçeriği Değişimlerinin Araştırılması: Ege Denizi Depremi (25.05.2014 MW:6.5)
                   Mustafa ULUKAVAK, Mualla YALÇINKAYA

                   [bildiri]

TO 5-5      24 Mayıs 2014 Gökçeada Depreminin (Ml=6.5) TUSAGA-Aktif İstasyonları Verilerinden Elde Edilen İlk Sonuçları
                   Bahadır AKTUĞ, Haluk ÖZENER, Bülent TURGUT, Aslı DOĞRU, Ivan GEORGİEV, Athanassios GANAS

                   [bildiri]

TO 6-1      TÜBİTAK, ÇAYDAG Proje Fırsatları
                   Çetin MEKİK

                   [bildiri]

TO 6-2      Radyosonda ve GNSS ile Elde Edilen Yoğuşabilir Su Buharı Miktarlarının Karşılaştırılması
                   Gökhan GÜRBÜZ, Çetin MEKİK, İlke DENİZ, Szabolcs ROZSA

                   [bildiri]

TO 6-3      GLONASS Uydularının Nokta Konum Doğruluğuna Etkisinin Araştırılması: Çorum Örneği
                   Reha Metin ALKAN, Veli İLÇİ, İbrahim Murat OZULU

                   [bildiri]

TO 6-4      GPS ile Konum Belirlemede Deney Tasarımı Yaklaşımı
                   Yasemin ŞİŞMAN, Aziz ŞİŞMAN

                   [bildiri]

TO 6-5      Kapalı Mekânlarda Uygulanan Konum Belirleme Yöntemleri ve Karşılaştırılması
                   Behlül Numan ÖZDEMİR, Ayhan CEYLAN, Salih ALÇAY, Cemal Özer YİĞİT

                   [bildiri]

TO 7-1      Coğrafi Bilgi Sistemi Üzerinde Çorum Belediyesi Lidarlı Panaroma 360 Çalışması
                   Mehmet Nuri BURHAN

                   [bildiri]

TO 7-2      Çorum İlinde Kadastro Faaliyetleri
                   Tonguç GENÇ, Aydın BAHADIR

                   [bildiri]

TO 7-3      Bina Cephesi Sağlıklaştırma Projesinde Mobil Harita Üretim Tekniği Kullanımı: İstanbul Fatih İlçesi Örneği
                   Hüseyin KURŞUN, Şenol PAZAR, Fatih GÜNDOĞAN, Reha Metin ALKAN

                   [bildiri]

TO 7-4      CBS Destekli Taşkın Alanlarının Belirlenmesi: Kavaközü Deresi Örneği
                   Ümit TONBUL

                   [bildiri]

TO 7-5      Trafik Kaza Kara Noktalarının Belirlenmesi İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Mekânsal İstatistiksel Metodların Kullanılması
                   Mehmet Ali DERELİ, Saffet ERDOĞAN, Muhammet Ömer SOYSAL, Alper ÇABUK, Murat UYSAL, İbrahim TİRYAKİOĞLU, Hüseyin AKBULUT,
                   Süleyman DÜNDAR, Mustafa YALÇIN, Ahmet Emin GULAL, Mahmut KANTAR, Yaşar ARSLAN

                   [bildiri]

TO 8-2      Nokta Konumlarının Belirlenmesinde Klasik RTK, Ağ RTK ve Total Station Tekniklerinin Karşılaştırılması
                   Sercan BÜLBÜL, Cevat İNAL, Ömer YILDIRIM

                   [bildiri]

TO 8-3      Açık İşletme Madenciliği Uygulamalarında GNSS Ölçülerinden Yükseklik Farklarının Geometrik Nivelman Ölçmelerinden Yükseklik TO                  Farkları Yerine Kullanımı Üzerine Deneysel Bir Araştırma
                   Hakan AKÇIN, Ali İhsan ŞEKERTEKİN

                   [bildiri]

TO 8-4      Üniversite Yerleşkelerinde Wi-Fi Erişim Noktaları Kullanılarak Konum Belirleme Çalışması
                   Reha Metin ALKAN, Mustafa COŞAR

                   [bildiri]

TO 9-1      Yapı Aplikasyonları
                   İbrahim KOÇ, Mahmut Oğuz SELBESOĞLU

                   [bildiri]

TO 9-2      Yersel Lazer Tarama Uygulamalarında Kontrol Hedeflerinin Konumlandırma Doğruluğuna Etkisi
                   Kutalmış GÜMÜŞ, Halil ERKAYA

                   [bildiri]

TO 9-3      İki Boyutlu Benzerlik Dönüşümünde İki Sistem Koordinatlarının Varyans Bileşenlerinin Kestirimi
                   Cüneyt AYDIN, Süreyya Özgür UYGUR
                   [bildiri]

TO 9-4      Yıldız Teknik Üniversitesi Sabit GNSS İstasyonu (YLDZ), Verilerinin Analizi ve Sunumu
                   Engin GÜLAL, Burak AKPINAR, Ahmet Anıl DİNDAR, Nedim Onur AYKUT, İbrahim TİRYAKİOĞLU, Hediye ERDOĞAN                   
                   [bildiri]

TO 10-2    Kinematik - PPP ve Post - Process Kinematik Yöntemlerinin Kırsal Ve Meskûn Alanlardaki Performanslarının Karşılaştırılması
                   Ayhan CEYLAN, Cemal Özer YİĞİT, Salih ALÇAY, Behlül Numan ÖZDEMİR

                   [bildiri]

TO 10-3    Kuzey Anadolu Fayı Bolu-Çorum Segmenti Boyunca Oluşan Yerkabuğu Hareketlerinin GPS Yöntemiyle İzlenmesi
                   Hakan YAVASOGLU, Mehmet Nurullah ALKAN, İbrahim Murat OZULU, Veli İLÇİ, Fazlı Engin TOMBUŞ, Kayhan ALADOĞAN,
                   Murat ŞAHİN

                   [bildiri]

TO 10-4    Güneybatı Anadolu’nun Güncel Yamulma Alanlarının Belirlenmesi
                   Halil İbrahim SOLAK, İbrahim TİRYAKİOĞLU, Vahap Engin GÜLAL, Saffet ERDOĞAN, Çağlar ÖZKAYMAK, Burak AKPINAR, Murat UYSAL, Mustafa YILMAZ,
                   Nedim Onur AYKUT, Tamer BAYBURA, İbrahim. YILMAZ, Ahmet Anıl DİNDAR, Mustafa ACAR, Mehmet Ali DERELİ, Mustafa YALÇIN,
                   Nizar POLAT, Ahmet Suat TOPRAK, Abdulgafur Gökhan ÇAPADİŞ

                   [bildiri]

TO 10-5    Bir Cami İnşaatında Minare Şerefesindeki Kapı Yerinin Kıble Doğrultusunu Gösterecek Şekilde Hassas Aplikasyonu
                   Hüseyin İNCE, Doğan SAVRAN

                   [bildiri]

TO 10-6    Ağ Bazlı RTK Yöntemlerinin Kinematik Performans Analizi: Konya-Karaman ve Konya-Cihanbeyli Örneği
                   Sermet ÖĞÜTCÜ, İbrahim KALAYCI

                   [bildiri]

TO 10-8    Hızlı Oluşan Heyelanların İzlenmesinde GNSS Yöntemlerinin Kullanılması ve Taşkent Heyelanı Uygulaması
                   Mustafa ZEYBEK, İsmail ŞANLIOĞLU, Adnan ÖZDEMİR, Temel BAYRAK

                   [bildiri]

TO 10-9    Statik Tusaga - Aktif Ölçüleri Yardımı ile Heyelanların İzlenmesi Gümüşhane İmam Hatip Lisesi Heyelan Örneği
                   Erdem KAZANCI, Neşat BAŞOĞLU, Temel BAYRAK

                   [bildiri]

TO 10-12 Güçlendirilmiş Tuğla Duvar Deneylerinde Yük-Deformasyon Ölçümlerinin Potansiyometrik Deplasman Sensörler ile Belirlenmesi
                   Alper CUMHUR

                   [bildiri]

TO 10-13 Alaca İlçesi Ünalan Köyü Sosyal Etüt Raporunun Toprak, Mühendislik ve Arazi Toplulaştırma Konularında İncelenmesi
                   Erkan Elfaz ERMİŞ, Erol SARI

                   [bildiri]

TO 10-14 Teknik Altyapı Yönetimi Bağlamında 6360 Sayılı Yasanın ve Büyükşehir Belediyelerinin Değerlendirilmesi
                   Kamil KARATAŞ, Ebru ÇOLAK, Cenap SANCAR

                   [bildiri]

TO 10-16 Heliksel Yapılı Kesici ve Delici Takımlarda Aşınma Ölçümü için Yeni Bir Yaklaşım: Yüksek Hassasiyetli 3B Optik Tarama
                   Göksel DURKAYA, Hüseyin KURTULDU, Barış ÇETİN

                   [bildiri]

TO 10-18 Frezeleme İşlemi Esnasında Takım ve İş Parçası Sıcaklığı Ölçümü için Deneysel Kurulum Çalışması
                   Barış ÇETİN, Utku Doruk OKUMUŞ, Barbaros ÇETİN

                   [bildiri]

TO 10-19 Arazi Toplulaştırma Projelerinde Mülkiyetten Kaynaklanan Sorunlar ve Öneriler
                   Celal BIÇAKCI, Selim Serhan YILDIZ, Güler YALÇIN, Kamil KARATAŞ

                   [bildiri]

TO 10-21 Marmara Bölgesi’nde Derinkuyu Jeodezik Gerinimölçer Gözlemleri
                   Haluk ÖZENER, Bahadır AKTUĞ, Hayrullah KARABULUT, Semih ERGİNTAV, Aslı DOĞRU, Onur YILMAZ, Bülent TURGUT, Burak AHISKA,
                   Esen ARPAT, David MENCİN, Glen MATTİOLİ

                   [bildiri]

TO 10-23 TUSAGA-Aktif Sistemi ve Kullanıcı Profili Analizi
                   Mehmet Vahdet GEZER, Ziya Serhan KARAN,  Erkan KULAKSIZ, Bilal ERKEK, Sedat BAKICI

                   [bildiri]

TO 10-24 Jeoid Belirlemede En Uygun Polinomun Belirlenmesi: Samsun Örneği
                   Ülkü KIRICI, Yasemin ŞİŞMAN

                   [bildiri]

TO 10-25 GPS Almanaklarının Elde Edilmesi
                   Orhan KURT, Erman ŞENTÜRK

                   [bildiri]

TO 10-26 Heyelan Hız Alanlarının Anlık Tusaga-Aktif Ölçüleriyle Belirlenmesi
                   Neşat BAŞOĞLU, Erdem KAZANCI, Temel BAYRAK

                   [bildiri]

TO 10-27 Erzurum Abdurrahman Gazi Türbesi Yokuşu: Gizemli Yol
                   Ahmet Sami KILINÇ, Tamer BAYBURA

                   [bildiri]

TO 11-2    Arkeolojik Alanlarda Taş Planlarının Çıkarılmasında İnsansız Hava Araçlarının Kullanılması (Anavarza Örneği)
                   Uğur AVDAN, Fikret Fatih GÜLŞEN, Feray ERGİNCAN, Resul ÇÖMERT

                   [bildiri]

TO 11-3    Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHY) İle Üretilen Deprem Tehlike Haritalarının Duyarlılık Analizi
                   Mustafa Ali GÖKKAYA, Turan ERDEN, Himmet KARAMAN

                   [bildiri]

TO 11-4    Çorum Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı
                   Mehmet Nuri BURHAN

                   [bildiri]

TO 11-5    LAS Formatlı LİDAR Verilerinin ARCGIS’de Okutulabilen Çoklu Nokta Özelliği Formatından Nokta Özelliği Formatına Dönüştürme                      Modeli Önerisi
                   Cahit Tağı ÇELİK

                   [bildiri]

TO 11-6    Türkiye’deki Trafik Kazalarının Zamansal Analizi
                   Saffet ERDOĞAN, Mustafa YALÇIN, Mustafa YILMAZ

                   [bildiri]

TO 11-7    Üst Örtü Belgeleme Çalışmalarında Yersel Lazer Tarayıcıların Kullanımı: İstanbul Kadırga Sokollu Mehmet Paşa Camisi Örneği
                   Serhan TUNCER, Resul ÇÖMERT, Uğur AVDAN

                   [bildiri]

TO 11-9    Sayısal Arazi Modellerinin Karayolu Projelerindeki Hacim Hesaplarına Etkisi
                   Mehmet DOĞRULUK, Ayhan CEYLAN

                   [bildiri]

TO 11-10 Hava Lidar Nokta Bulutu Örnekleme Yoğunluğunun Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluğuna Etkisi
                   Mustafa YILMAZ, Murat UYSAL

                   [bildiri]

TO 11-11 Bilgi İşlem Felaket Kurtarma Merkezi Kurulumunda CBS ile Uygun Yer Seçimi
                   Reha Metin ALKAN, Mustafa COŞAR

                   [bildiri]

TO 11-13 Üniversite Yerleşkesine Yönelik Altyapı Bilgi Sistemine Altlık Olacak Bir Çalışma: ASÜ Örneği
                   Beste TAVUS, Kamil KARATAŞ

                   [bildiri]

TO 11-14 Stereofotogrametrik Sürüş Destek Sistemi
                   Emre ÖZDEMİR, Özşen ÇORUMLUOĞLU, İbrahim ASRİ

                   [bildiri]

TO 11-15 Konya İli İçinde Meydana Gelen Trafik Kazalarının İrdelenmesi
                   Ceren YAĞCI, Süleyman Savaş DURDURAN, Salih Sermet ÖĞÜTÇÜ

                   [bildiri]

TO 11-16 Doğal Gaz ile Altyapı Bilgi Sistemleri Uygulamaları: Çorumgaz Örneği
                   Halil İbrahim UZUN

                   [bildiri]

TO 11-18 Emniyetli Yol ve Trafik Güvenliğinin Sağlanmasında Mühendislik Ölçmeleri ve Ulaştırma Mühendisliğinin Önemi
                   Eray CAN

                   [bildiri]

TO 11-19 Çorum İli ve Yakın Çevresinin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yöntemleri ile Bitki Örtüsü Dağılımının Değerlendirilmesi
                   Fazlı Engin TOMBUŞ, Murat ŞAHİN

                   [bildiri]

TO 11-21 Kentsel Dönüşümde Konumsal Veri Yönetimi
                   Ezgi CANDAŞ, Tahsin YOMRALIOĞLU

                   [bildiri]

TO 11-22 Yangın İstasyonlarının Konumlarının İlk Müdahale Süresi Yaklaşımıyla İrdelenmesi: Samsun Örneği
                   Aziz ŞİŞMAN, Rıdvan Ertuğrul YILDIRIM

                   [bildiri]

TO 11-23 Endüstriyel Alanlarda Mühendislik Ölçmeleri ile CBS Tabanlı Risk Haritalarının Oluşturulması: Erdemir Örneği
                   Hakan AKÇIN, Ahmet Gökhan UZUN, Oğuzhan KONYA

                   [bildiri]

TO 11-24 Kıyı Erozyonunun Zamansal Analizi: Karasu Örneği
                   Şenol Hakan KUTOĞLU, Kurtuluş Serdar GÖRMÜŞ, İsmail Hakkı ÖZÖLÇER, Dursun Zafer ŞEKER

                   [bildiri]

TO 11-26 İnsansız Hava Araçlarının Haritacılık Sektöründe Kullanımı
                   Ömer YILDIRIM, Tekin SUSAM, Mehmet KOCAMANOĞLU, Alper AK

                   [bildiri]

Sponsorlarımız