Anasayfa

Günümüzde mühendislik bilimlerinde doğada meydana gelen bazı fiziksel olaylar gözlemlenerek, diğer olaylarla ilişkilendirilmekte ve ileriye yönelik bazı kestirimler yapılabilmektedir. Fiziksel yeryüzünde kara, deniz ve su alanları üzerindeki ve altındaki mekânlara ilişkin zamana bağlı konumsal bilgi üretimi, önemli yapıların yüksek doğrulukla ölçülmesi ve projesinde belirtilen standartlarla ilgili mekâna yerleştirilmesi, bu yapılardaki zamana bağlı konumsal değişimlerin izlenmesi mühendislik ölçmeleriyle gerçekleştirilmektedir. Aynı şekilde endüstriyel alanda bir takım mekanik nesnelerin üretim kalitesinin belirlenmesi de mühendislik ölçmeleri çerçevesinde ele alınır.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni uygulamaların mühendislik alanına yansımaları, farklı disiplinlerin birlikte çalışmaları durumunda çok daha etkili olmaktadır. Mühendislik ölçmeleri uygulamaları; harita, inşaat, maden, jeoloji, jeofizik, makina,  vb. sektörler ile çeşitli altyapı ve sanayi hizmetleri içinde kendine yer bulmaktadır. Büyük mühendislik yapılarının üretim sürecinde farklı meslek disiplinlerinin bir arada ortak çalışması günümüzde neredeyse zorunluluk halini almıştır. 

Farklı uygulamaların paylaşılması ve sonuçlarının tartışılmasında bilimsel etkinliklerin önemli bir yeri vardır. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumları, mühendislik ölçmeleri alanında Ülkemizde yapılan uygulamaların ve deneyimlerin paylaşıldığı, uygulayıcıların karşılaştıkları sorunları ortaya koyduğu, üniversite ve uygulayıcı kurumların iletişimini arttırdığı bir platform olma özelliğini kazanmıştır. Mühendislik ölçmelerinin çok disiplinli uygulamalarda ortaya çıkmasının doğası gereği, Sempozyumlara farklı kurumlardan ve çeşitli disiplinlerden katılım, bir önceki sempozyumlara göre artarak devam etmektedir.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın bir üniversitemiz ile ortaklaşa düzenlediği Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumunun yedincisi, 15-17 Ekim 2014’ tarihleri arasında Hitit Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Çorum’da gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede mühendislik ölçmeleri konusundaki çeşitli uygulamaların gündeme getirilmesini ve uygulayıcıları tarafından sempozyumda sunulması beklenmektedir.

Sponsorlarımız